Membership Term & Conditions

  ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

  • Vói mỗi 10.000đ chi tiêu tại Sulwhasoo, khách hàng nhận tương đương với 1 điểm SWS.

  • Điểm thưởng chỉ được quy đổi thành các sản phẩm hoặc dịch vụ của Sulwhasoo tại trang web chính hãng của Sulwhasoo, vn.sulwhasoo.com

  • Các quà tặng trong chương trình đổi quà sẽ có thay đổi tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và Sulwhasoo có quyền thay thế bất kỳ mặt hàng nào bằng quà tặng có giá trị tương đương.

  • Điểm khách hàng thân thiết tích lũy phải được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày tham gia và không được chuyển sang năm thành viên tiếp theo.

  • Sau khi đổi điểm khách hàng thân thiết, điểm đó được coi là đã sử dụng và có thể không được hoàn lại vào tài khoản của thành viên.

  • Sau khi quy đổi điểm, việc lựa chọn quà tặng không được sửa đổi hoặc thay đổi sang quà tặng ở hạng thành viên khác. Quà tặng thành viên không có giá trị quy đổi thành sản phẩm khác và / hoặc thành tiền mặt.

  • Việc tặng điểm sinh nhật được giới hạn 1 lần cho mỗi khách hàng và chỉ có giá trị trong tháng sinh nhật của khách hàng.

  • Điểm và đặc quyền không thể chuyển nhượng và chỉ có thể được sử dụng bởi thành viên.

  • Sulwhasoo có quyền sửa đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình Hội viên Sulwhasoo mà không cần thông báo trước.

  CÁCH THỨC ĐỔI ĐIỂM QUÀ TẶNG 

  Đăng ký tài khoản

  Đăng nhập tài khoản

   

  Cách đổi điểm và tích lũy điểm

  + Bấm vào Rewards góc phải màn hình

  + Đăng nhập bằng tài khoản

  + Bấm vào Earn Point để xem cách tích điểm

  + Bấm vào Get Rewards để đổi điểm

  + Chọn sản phẩm tương ứng với điểm, chọn REDEEM để đổi quà

   

  Cách thanh toán đổi điểm với quà giá trị 0Đ

  + Sau khi REDEEM, hệ thống sẽ gửi Mã giảm vào tài khoản

  + Chọn check out để thanh toán quà tặng 0Đ

  Kiểm tra điểm còn dư

  + Sau khi đổi điểm hệ thống sẽ tự đồng trừ vào hệ thống, quý khách có thể xem số dư

  + Ngoài ra hệ thống cũng sẽ thông báo những Mã giảm mà quý khách có thể sử dụng