Sulwhasoo brand belief

KẾ THỪA VẺ ĐẸP
KẾT TINH TỪ NGHỆ THUẬT VÀ DI SẢN

OUR PURPOSE


Sulwhasoo tin rằng mỗi người chúng ta đều
là một nghệ sĩ sáng tạo.
Chúng tôi khai phá nguồn cảm hứng đến từ di sản nhằm
tạo ra những
điều mới mẻ đầy thử thách và mang lại các góc nhìn khác nhau.
Dựa trên nền tảng về di sản, chúng tôi từng bước tạo nên những sản
phẩm mới, những tác phẩm nghệ có thể trường tồn theo thời gian qua
từng thế hệ.