BRAND AMBASSADOR TILDA SWINTON_VN

Sulwhasoo Global Ambassador, Tilda Swinton

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU MỚI TILDA SWINTON Tilda Swinton toát ra khí chất vô song
và vẻ đẹp vĩnh cửu cùng Sulwhasoo

SULWHASOO AMBASSADOR TILDA SWINTON

SCROLL

“Tôi nghĩ tinh thần và di sản là vô giá.
Người ta chọn kể chuyện về chúng,
bởi chúng không bao giờ thay đổi.”

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU, TILDA SWINTON

TILDA SWINTON ĐOẠN PHIM ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

Đại sứ toàn cầu Tilda Swinton
gặp gỡ di sản hơn 90 năm của Sulwhasoo

SULWHASOO AMBASSADOR TILDA SWINTON

“Những linh hồn vĩnh cửu, những linh hồn vô tận và bất tử...
không có điều gì đẹp hơn thế.
Tôi thực sự bị ám ảnh bởi Nhân sâm.”

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU, TILDA SWINTON

PHÍA SAU HẬU TRƯỜNG ĐOẠN PHIM THƯƠNG HIỆU CÙNG TILDA SWINTON

Vai diễn Nhân sâm đầu tiên của Tilda Swinton
trong đoạn phim lồng tiếng sau hậu trường cho video
'I AM GINSENG'
Xem ngay để nhìn cách cách cô ấy cảm nhận về Nhân sâm và Sulwhasoo.

SULWHASOO AMBASSADOR TILDA SWINTON

ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU Cùng theo dõi câu chuyện của Sulwhasoo được kể bởi các Đại sứ Thương hiệu toàn cầu.

SULWHASOO AMBASSADOR ROSE
Đại sứ thương hiệu toàn cầu ROSÉ
SULWHASOO AMBASSADOR ROSE
Phần 1 SULWHASOO REBLOOM cùng
ROSÉ
Bước vào Vũ trụ của Sulwhasoo cùng ROSÉ, người kể chuyện
cùng khả năng cảm nhận tuyệt vời.
XEM NGAY
SULWHASOO AMBASSADOR ROSE
Phần 2 ROSÉ tại BUKCHON Ngôi Nhà của Sulwhasoo Bukchon cùng Đại sứ toàn cầu ROSÉ. XEM NGAY
SULWHASOO AMBASSADOR ROSE
PART 1 SULWHASOO REBLOOM
cùng ROSÉ
Bước vào Vũ trụ của Sulwhasoo cùng ROSÉ,
người kể chuyện cùng khả năng cảm nhận tuyệt vời.
XEM NGAY
SULWHASOO AMBASSADOR ROSE
PART 2 ROSÉ tại BUKCHON Ngôi Nhà của Sulwhasoo Bukchon
cùng Đại sứ toàn cầu ROSÉ.
XEM NGAY
Đại sứ thương hiệu toàn cầu - Mới TILDA SWINTON XEM NGAY
SULWHASOO AMBASSADOR TILDA SWINTON