Sulwhasoo Brand Campaign - Manifesto

SULWHASOO REBLOOM

Nguồn Gốc Của Sulwhasoo,
BẮT ĐẦU TỪ 1932

Hành trình của Sulwhasoo khởi đầu vào năm 1932 từ giọt tinh dầu hoa trà,
được chiết xuất và đưa ra thị trưởng bởi Yoon Dokjeong,
mẹ của người sáng lập Sulwhasoo ở Kaesong - Suh Sungwhan.

Hành trình của Sulwhasoo đến với cái đẹp được dẫn dắt

bởi vô số người phụ nữ trong suốt

một thời gian dài,

và hành trình sẽ còn tiếp tục

cho đến khi kết nối được tới bạn

TỪ NĂM 1932 TỚI BẠN

Sulwhasoo Videos

WE LIVED IT, YOU LIVE IT